Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website die je op dit moment bekijkt, www.goyalifestyle.nl. Door de website te bezoeken, stem je in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van jou nodig hebben om bijvoorbeeld met jou te corresponderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Toch is het mogelijk dat gepubliceerde artikelen feitelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Daarnaast is Goya Lifestyle niet verantwoordelijk voor de inhoud op sites waarnaar wordt verwezen.

Inhoudelijk

De inhoud van de website is met oog voor detail opgesteld en gepubliceerd door de auteurs van Goya Lifestyle. Dit houdt in dat wij onze eigen foto’s / video’s maken en de artikelen zelf schrijven, mitsdien anders staat aangegeven door middel van een bron.

Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Goya Lifestyle of bij derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Goya Lifestyle. Dit betekent dat het niet toegestaan is om zonder onze toestemming gebruik te maken van onze foto’s, video’s en artikelen dat er een duidelijke link bij vermeld word die terugwijst naar www.goyalifestyle.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Goya Lifestyle.

Contact

Heb je een vraag naar aanleiding van deze disclaimer? Aarzel dan niet om ons te contacteren via deze link.

DISCLAIMER © GOYA LIFESTYLE 2017